• facebook_logo

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szolgáltatásai

Kölcsönzés

KölcsönzésKönyvtárunkban és részegységeinkben kölcsönözni külön térítési díj nélkül, csak érvényes beiratkozást követően, olvasójeggyel lehet. Beiratkozáskor az olvasó belépési nyilatkozat aláírásával vállal kötelezettséget a könyvtárhasználati szabályok betartására.

 

Szabadpolcos dokumentumok

A beiratkozott olvasók az erre kijelölt szabadpolcos könyvállományból, és az erre a célra rendelt bekötetlen folyóirat-állományból kölcsönözhetnek dokumentumokat.
A kölcsönzési idő szabadpolcos könyvek esetében 3 hét, amely 1 alkalommal hosszabbítható. Egyszerre maximum 10 db könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő meghosszabbítására a határidő lejárta előtt van mód személyesen, telefonon vagy a könyvtár internetes rendszerébe való belépéssel. Az internetes hosszabbításra legkorábban a lejárat előtt 3 nappal van lehetőség.
Helyismereti dokumentum 2 hétre kölcsönözhető, és a határidő nem hosszabbítható. 
Korábbi évek színes hetilapjaiból és bekötetlen folyóirataiból maximum négyféle, legfeljebb 3 hétre kölcsönözhető, hosszabbítási lehetőség nélkül. Külön lapszámokat nem kölcsönzünk, egyszerre az egész évfolyamot el kell vinni. Népszerűségük miatt a Burda, a National Geographic, a Stern, a Hola és a Vogue című lapokból egyszerre csak 2-2 darab kölcsönözhető 1 hétre.
Késedelmes kölcsönzés esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel!

Kézikönyvek, időszaki kiadványok

A kézikönyvek, a korábbi évek bekötött folyóiratai (egy alkalommal maximum négy darab), valamint a helyismereti gyűjtemény bizonyos nem kölcsönözhető példányai hétvégére és a keddi szünnapra kölcsönözhetők, illetve minden nap éjjelére (a zárvatartás idejére). A kézikönyvek és a bekötött folyóiratok hétköznapokon 18.30-tól vihetők el, és a legközelebbi nyitásra (másnapra), 9.00 órára vissza kell hozni őket. Ugyanezen dokumentumtípusok szombaton 15.30-tól vihetők el, és hétfőn 9.00-ig vissza kell hozni őket.
Késedelmes kölcsönzés esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel!

CD-k, DVD-k és hangoskönyvek a Központi Könyvtár Médiatárában

Médiatári dokumentumokat (CD, DVD, hangoskönyv) csak a 14. életévüket betöltött, beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek, külön térítés nélkül. Ilyen dokumentumtípust hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken lehet kölcsönözni (és visszahozni). Egyszerre 1 DVD és 1 CD (zene vagy hangoskönyv) kölcsönözhető, maximum 1 hétre. A Médiatári dokumentumok közül csak a hangoskönyvek kölcsönzési határideje hosszabbítható (a zenei CD és a DVD nem!), további egy hét időtartamra. A hangoskönyvek kölcsönzési határidejének meghosszabbítására a határidő lejárta előtt van mód személyesen, telefonon vagy a könyvtár internetes rendszerébe való belépéssel. Az internetes hosszabbításra legkorábban a lejárat előtt 3 nappal van lehetőség.

Késedelmes kölcsönzés esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel!

Hangtár a Kisfaludy Károly Könyvtárban

Hangtári dokumentumokat (kotta, hangkazetta, videokazetta, CD, DVD) csak a 14. életévüket betöltött, beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek, külön térítés nélkül.

A Hangtárban a kották és a hangkazetták kölcsönzési ideje 2 hét; zenei CD egy alkalommal 3 db. kölcsönözhető, 2 hét időtartamra; videokazetta és DVD 1 db kölcsönözhető, 1 hét határidővel. A Hangtár egyik kölcsönözhető dokumentuma sem hosszabbítható, késedelmes kölcsönzés esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel!

A kölcsönzés részletes szabályait a Könyvtárhasználati szabályzat, a késedelmi díjtételeket a Díjtételek menüpont tartalmazza.

Megosztás a Facebookon: Megosztás a Facebookon

Hosszabbítás

Vonalkód
Jelszó

Keresés a katalógusban

Cím
Szerző

Hazánk

ePont