• facebook_logo

Küldetésnyilatkozat

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, tevékenységével a megye polgárainak információs és művelődési igényeit szolgálja. Hozzáférhetővé teszi az általa felhalmozott és a számára elérhető dokumentumokat és információkat. Programkínálatával a szabadidő hasznos eltöltésének és a közösségi életnek meghatározó helyszíne. Szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetőek, nyitottak.

Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:

 • Az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk megszerzését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését
 • A gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való informálódást
 • Az oktatást és az élethosszig tartó tanulást (önművelést, továbbképzést, átképzést)
 • A gyermekek és fiatalok olvasóvá nevelését, az olvasás megszerettetését a pedagógusokkal és a családokkal összefogva.
 • Győr-Moson-Sopron megye kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását
 • A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők könyvtárhasználatát
 • A szabadidő hasznos és kulturált eltöltését, kisközösségek működését
 • Kiemelt feladatának tekinti a kistelepüléseken élők könyvtári ellátásának korszerű szolgáltatásokkal történő javításával az esélyegyenlőség biztosítását

A fenti célok megvalósítására törekedve:

 • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja
 • Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, s közvetíti azokat
 • Szolgáltatásait és gyűjteményét a felhasználók igényeinek megfelelően alakítja, ennek érdekében rendszeresen felméréseket végez
 • Győr-Moson-Sopron megye környezeti, szellemi, művészeti értékeit, hagyományait megőrzi, feltárja, megismerteti a megye lakóival
 • Fokozott figyelmet fordít a távoli elérésű dokumentumok és információk hozzáférésének biztosítására
 • A digitális írástudás széleskörű elterjedését segíti e-tanácsadói tevékenységével
 • Ismeretterjesztő tevékenységet folytat, rendezvényeivel bővíti és színesíti Győr-Moson-Sopron megye kulturális kínálatát
 • Győri Szalon című internetes magazinja révén felhívja a figyelmet a város kulturális eseményeire, a világhálón népszerűsítve a győri programokat
 • Hozzájárul látogatói szabadidejének kulturált eltöltéséhez, műveltségük bővítéséhez
 • A könyvtár munkatársai feladataikat mindenkor a legjobb minőségre törekedve, A magyar könyvtárosság etikai kódexében foglaltak szerint látják el.
Megosztás a Facebookon: Megosztás a Facebookon

Hosszabbítás

Vonalkód
Jelszó

Keresés a katalógusban

Cím
Szerző

Hazánk

ePont