• facebook_logo

Internethasználati szabályzat

 1. Az Internet szolgáltatást csak a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér regisztrált olvasói vehetik igénybe, érvényes olvasójegyük vagy látogatójegyük felmutatását követően.
 2. A szolgáltatást a 14 éven aluli olvasók a gyermekkönyvtárban, a 14 éven felüliek a felnőtt részlegben és a Kisfaludy Károly Könyvtárban igényelhetik a könyvtár nyitva tartási idejében.
 3. A géphasználati szándékot a könyvtárosnál kell jelezni.
 4. Egy-egy olvasót naponta fél óra számítógép-használat illeti meg a gyermekkönyvtárban ill. 45 perc a felnőtt részlegben, a  napi időkeretek nem vonhatók össze.
 5. A felnőtt részlegben érkezési sorrendben lehet igénybe venni a szolgáltatást, előjegyzést kérni nem lehet, de lehetőség van az ingyenes 45 perc letelte után térítési díj ellenében negyedórás periódusokban további internethasználatra, ahol a térítési díj egységesen 65,- Forint negyedóránként.
 6. A gyemekkönyvtárban az Internet használatára előjegyzést veszünk fel, az előjegyzett használók előnyt élveznek. Előjegyzést kérni telefonon is lehet. Egy hétnél távolabbi idõpontra elõjegyzést nem fogadunk el. A gyermekkönyvtárban, amennyiben nincsenek előjegyzett vagy várakozó olvasók, ez az időtartam fél órával meghosszabbítható. A gyermekkönyvtárban a gépeknél turnusváltás mindig egész és fél órakor van (pl.: 14,00; 14,30). A késlekedők elvesztik a használat lehetőségét, helyüket a gépre várakozók közül soron következők foglalják el. A késedelmes olvasók akár aznapra kérhetnek új időpontot, amikor biztosítjuk számukra a gép használatát.
 7. A számítógépek csak internetezésre használhatóak. Ennek megfelelően lehetőség van az Interneten történő keresésre, elektronikus levelezésre, egyes állományok letöltésére.
 8. Adatok letöltésére pendrive használható. Dokumentumok nyomtatása – térítés ellenében – lehetséges. A kinyomtatott oldal ára a fénymásolattal azonos, fizetni a kölcsönző pultnál kell.
 9. Egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet. Az internetező olvasót munkájában megzavarni nem szabad. Az Internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illő, halk és kulturált viselkedésre.
 10. Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, stb.). Az erőszakos, közízlést és közszemérmet sértő Web-oldalak látogatása nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár megtagadja.
 11. A gyermekkönyvtárban az Internet-kuckóba táskát, könyvet, élelmiszert és italt bevinni nem szabad. A mobiltelefon használata tilos!
 12. A számítógép nem rendeltetésszerű használata, a rendzavarás, a használati szabályok be nem tartása a szolgáltatásból való kitiltást vonhat maga után. A kitiltó rendelkezést a szolgálatot teljesítő kolléga jogosult meghozni.
 13. Az Internethasználó olvasó tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a könyvtár a gyermekkönyvtári Internet-adatforgalmat — a 10. pont betartása érdekében — ellenőrzi. A Gyermekkönyvtárban az új felhasználó, mielőtt a géphez ül, köteles elolvasni az Internet-használati szabályzatot, s aláírásával nyilatkozni az abban foglaltak tudomásul vételéről.

Dr. Horváth Sándor Domonkos
igazgató

 

Megosztás a Facebookon: Megosztás a Facebookon

Hosszabbítás

Vonalkód
Jelszó

Keresés a katalógusban

Cím
Szerző

Hazánk

ePont