• facebook_logo

Helyismeret

HelyismeretKönyvtárunk egyik fő feladata, hogy a teljesség igényével gyűjtse a Győr-Moson-Sopron megyéről szóló műveket, információkat, illetve azon szerzők alkotásait, akik itt születtek, vagy hosszabb ideig itt működtek.
Az így kialakított és kellően feltárt különgyűjtemény rendkívül gazdag információforrása mindazoknak, akik megyénkről, annak történetéről, iparáról, intézményeiről, művészetéről, híres szülötteiről stb. kívánnak tájékozódni.
A gyűjtemény használatához, az információgyűjtéshez tájékoztató könyvtárosaink segítséget nyújtanak.

Hol található a helyismereti különgyűjtemény?

Könyvtárunk Helyismereti gyűjteménye a Kisfaludy Károly Könyvtár második emeletén található, de Győrre vonatkozó anyagot a Központi Könyvtárban is találnak. Minden fiókkönyvtárunkban, és gyermekkönyvtárunkban is beszerezzük azonban a legfontosabb helyismereti kézikönyveket, amelyek segítségével alapfokon tájékoztatni tudjuk a hozzánk fordulókat.

Mi található a helyismereti gyűjteményben?

Aprónyomtatványok

Ez a dokumentumtípus közel 57 900 darabból álló gyűjteményt alkot. Különféle eseményekről készült meghívókat, terjesztésre szánt helyi prospektusokat, reklám szórólapokat, egyéb vállalati, gazdasági kiadványokat, névjegykártyákat, kereskedelmi katalógusokat, gyászjelentéseket és politikai kiadványokat foglal magában. 

Cikkgyűjtemény

Az 1962 és 1991 között az országos sajtóban megyénkről megjelent cikkek kivágatait őrizzük itt. Ezeket helységenként, témák vagy személyek szerint időrendben tároljuk. A később megjelent cikkek számbavétele számítógépes cikkadatbázis segítségével történik.

Hangdokumentumok

A helyi személyek alkotásai, a helyi vonatkozású hangzó összeállítások (hanglemezek, hangszalagok, CD lemezek, hangkazetták) szintén a gyűjtés tárgyát képezik, de tárolásuk és használatuk a Hangtárban történik.

Iskolai értesítők

A mintegy 36 200 darabból álló helyismereti képgyűjteményben olyan fényképeket, fotónegatívokat, képeslapokat őrzünk, melyek megyei helyeket, eseményeket, személyeket stb. ábrázolnak. Megkülönböztetett figyelemmel gyűjtjük az 1945 előtti képeslapokat, különös tekintettel a megye községeire. Ez az állomány a honlapunkon is elérhető, lásd: Digitalizált dokumentumok. 

Képeslapok, fotók

A mintegy 36 200 darabból álló helyismereti képgyűjteményben olyan fényképeket, fotónegatívokat, képeslapokat őrzünk, melyek megyei helyeket, eseményeket, személyeket stb. ábrázolnak. Megkülönböztetett figyelemmel gyűjtjük az 1945 előtti képeslapokat, különös tekintettel a megye községeire. Ez az állomány a honlapunkon is elérhető, lásd: Digitalizált dokumentumok. 

Kéziratok, gépiratok

Számos szakdolgozat, pályázat megírásához adunk segítséget, ennek következtében jelentős mennyiségű megyei témájú szakdolgozat és disszertáció kerül gyűjteményünkbe. 

Könyvek

A mintegy 17 000 kötetes könyvállomány a dokumentumok tartalmát tekintve nagyon változatos összetételű: község- és városmonográfiák, helytörténeti összefoglalások, tájföldrajzi művek, statisztikai adattárak, üzemtörténetek, beszámoló jelentések, idegenforgalmi városismertetők, reprodukciós és fotóalbumok, szépirodalmi művek stb. egyaránt megtalálhatók a gyűjteményben. 

Periodikumok

Több, mint 700 féle címet tartalmaz a periodika gyűjteményünk A kezdetektől gyűjtjük a megyei hírlapokat, folyóiratokat és egyéb időszaki kiadványokat, amelyek a megye területén készültek, vagy helyi tartalommal bírnak. Állományvédelmi okokból, vagy hiánypótlás céljából a régebbi példányok mikrofilmen is megtalálhatók, amelyekről közvetlenül másolat készíthető. Az utóbbi években a leggyakrabban használt újságokat digitalizáltuk. Lásd: Digitalizált dokumentumok. 
Teljes körűen igyekszünk beszerezni napjaink egyéb sajtótermékeit is, így például az iskolai újságokat, önkormányzati lapokat, a falvak újságjait. 

Plakátok

Az 1950-es évektől folyamatosan gyarapszik, ez az állományi egység, több mint 22 400 darabból áll. A főleg helyi nyomdák, sokszorosítók által készített közérdekű plakátokat témakörönként (színházi, zenei, egyéb kulturális rendezvény, politikai események stb.) helyeztük el. 

Térképek

Gyűjtünk minden Győr-Moson-Sopron megyét, a megye egy részét, a megye településeit bemutató térképet, különös tekintettel az 1945 után készítettekre, ill. kiadottakra. 

Zeneművek

Gyűjtjük a helyi személyek nyomtatott zeneműveit is. 

 

Helyismereti cikkadatbázis

Válogatva tartalmazza Győr-Moson-Sopron megyéről az országos sajtóban és a helyi lapokban megjelent cikkek adatait. Az adatgyűjtés nagyrészt a megyei könyvtárba járó lapok sajtófigyelésén alapszik. 
Tartalmazza az országos sajtó cikkanyagát 1995-től, a helyi lapok cikkanyagát 1997-től napjainkig, a Hazánk c. helyi lap teljes cikkanyagát 1847-1848-ból. 

Keresés a helyismereti gyűjteményben

A Helyismereti gyűjteményben található dokumentumok szerepelnek a könyvtár állományát nyilvántartó számítógépes katalógusban.

A mélyebb feltárást, és a speciális keresési igények kielégítését szolgálják helyismereti katalógusaink és adatbázisaink.

Hogyan használható a helyismereti gyűjtemény?

A helyismereti gyűjtemény fokozottan védett állomány, ezért csak helyben használható érvényes olvasójeggyel, vagy kutatójeggyel, a helyismereti kutatóteremben. Állományvédelmi okokból a gyűjtemény kijelölt példányaiból egyáltalán nem vagy csak korlátozottan készíthetők másolatok. A nyitva tartás idején folyamatos tájékoztatás és ügyelet segíti a látogatókat. Olvasók részére kért témában irodalomkutatásokat végzünk, ajánló bibliográfiákat készítünk.

Részlegünk szívesen lát osztályokat, szakköröket, csoportos látogatókat. Néhány könyv duplum példányát könyvtárközi kölcsönzésben is szolgáltatjuk. Kérésre előzetes egyeztetés után szakköri foglakozások számára biztosítunk helyet.

Bővebben lásd: Kisfaludy Károly Könyvtár Helyismeret Menüje

Megosztás a Facebookon: Megosztás a Facebookon

Hosszabbítás

Vonalkód
Jelszó

Keresés a katalógusban

Cím
Szerző

Hazánk

ePont